B96 & BE (Bil+tungt släp)

B 96 (B-utökad)

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.
Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 • Du har körkort med behörighet B.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt körprov.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
 • Om du har opererat dina ögon men sedan tidigare har villkor Glasögon/linser på ditt körkort måste du skicka ett brev till Transportstyrelsen tillsammans med ett synintyg som visar att du klarar synkraven utan korrektion. Intyget får inte vara äldre är 2 månader när det kommer in till Transportstyrelsen.

För att få utökad B-behörighet SAMTIDIGT som du tar ett B-körkort krävs att:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil.
Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
 • Du har körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Du kan ansöka om körkortstillstånd direkt via e-tjänsten ”Ansök om körkortstillstånd” eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten - det krävs inte någon e-legitimation för detta.

Teoriutbildning

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.
Kunskaperna från teorin och erfarenheten från övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem du ställs inför i trafiken.

Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.
Körning med tungt släp ställer särskilda krav på manövreringen, som du bara kan lära dig genom att öva. Du ska bl.a. lära dig att använda rätt växlings- och bromsteknik. Du ska kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.