B (Personbil)

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg

För att få ett B-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körkortstillstånd

Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra förarprov för B-körkort. Om du ska övningsköra för utökad B (B96) och redan har B-behörighet krävs varken körkortstillstånd eller genomförd introduktionsutbildning.

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav samhället ställer på alla som ska ta körkort.Du får ditt körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Läs mer om vad som gäller via rubriken i vänstermenyn.

Du kan ansöka om körkortstillstånd direkt via e-tjänsten ”Ansök om körkortstillstånd” eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten. E-legitimation krävs för att göra ansökan.

Teoriutbildning

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.

Kunskaperna från teorin och erfarenheten från övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem du ställs inför i trafiken.

Övningskörning

För att få övningsköra behörighet B ska du

 • ha fyllt 16 år om du bara ska övningsköra med personbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare och ha gått introduktionsutbildning om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra privat måste du ha gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren och ha en godkänd handledare som har uppsikt över din körning. Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

Handledaren ska ta med sig handledarbeviset när du övningskör. Den grönvita skylten "ÖVNINGSKÖR" ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar.

 • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
 • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år, men om du får ditt körkort återkallat och behöver göra nytt förarprov så måste du även genomgå ny riskutbildning.