Priser - AM (MOPED KLASS 1)

För att anmäla dig till aktuella kurser så går du in på fliken "Kurser"

Mer info finns på : http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/Moped-huvudsida/

Kostnad:  6500:- inkl 12 timmars utbildning

8 timmar lärarledd teori samt studiematerial: 2150:-

4 timmar praktik (Manöverbana samt Trafiklektion) 4350:-

Vid behov av mer praktisk övning så tillkommer en kostnad av 725:-/40 min.

För att anmäla dig till aktuella kurser så går du in på fliken "Kurser"

Reservation för eventuella prisändringar.

Moped - yamaha-slider_naked