EcoDriving

EcoDriving förbättrar ekonomin

När du lär dig EcoDriving sänker du din bränsleförbrukning, sparar pengar, ditt fordon slits mindre och risken för olyckor minskar. Gör en långsiktig förändring för både din egen och miljöns skull!

Genom att gå en EcoDriving-kurs och lära dig ett förändrat körsätt kommer du kunna se att din ekonomi förändras till det bättre. Du kommer nämligen minska din bränsleförbrukning och kunna spara pengar som du annars skulle ha lagt på att tanka.

Exempel: Om du lyckas sänka din bränsleförbrukning med 13% och kör 30 000 km per år så sparar du ungefär 390 liter bränsle. Det innebär med ett bränslepris på 12 kr/l att du sparar ca 4 700 kronor. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen från din bil med nästan ett ton – på bara ett år!

Minskat slitage och färre skador
Man ser också att efter utbildning i EcoDriving minskar slitaget på fordonen och frekvensen av olyckor och skador går ner. Detta är en direkt följd av att du lär dig köra med framförhållning och planering: genom att "lyfta blicken" ser du hotande faror tidigare.

Arbeta för en långsiktig besparing
När du går EcoDriving-kursen är det inte svårt att uppnå resultat och förändring. Utmaningen ligger i att göra det till en långsiktig förändring som ger en väsentlig besparing.

Ett företag som har genomfört utbildningen behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med bränsleuppföljning. De anställda behöver motivation, och för detta kan man eventuellt använda bonussystem för att få till en bestående förändring. Våra utbildare hjälper er gärna med hur man bäst jobbar med de långsiktiga besparingarna.

14 tips! Så kör du miljösmart

Att förändra ditt körbeteende till ekokörning gör att du kan spara upp till 20% i bränsleförbrukning.

Här är några exempel på hur du kan köra mer miljösmart:

 • kör på ettans växel i max två billängder och växla sedan upp
 • växla upp så fort det går istället för att ligga kvar på låg växel
 • hoppa över växlar: gå direkt från tvåan till fyran eller från trean till femman
 • kör alltid på så hög växel som möjligt
 • kör med jämnt gaspådrag
 • accelerera bestämt och raskt
 • undvik att gasa i onödan (det ger så kallad "spillgas")
 • släpp gasen i god tid
 • utnyttja motorbromsen
 • undvik att gå ner i ettans växel vid korsningar
 • rulla utan att gasa i medlut och fram mot t.ex. trafikljus, men frikoppla inte
 • kör klokt i motlut (försök få fart innan backen så du inte måste gasa så mycket i motlutet)
 • undvik stopp så mycket det går
 • lyft blicken och planera din körning

Valet av fordon

Vilket fordon du kör påverkar såväl dina driftskostnader som lönsamheten och investeringen. Ditt val avgör hur mycket energi och pengar du kan spara och hur mycket miljön påverkas.

Däck

Dina däcks livslängd påverkas av lufttrycket i dem. Rullmotståndet varierar med däckens formförändring mot kontaktytan på vägbanan och avgör i stor grad energiförbrukningen.
Tänk också på att göra regelbundna säkerhets- och fordonskontroller.

Service och underhåll

Kontrollera ditt fordon varje dag för att se till att det är i absolut trafiksäkert skick. Då upptäcker du eventuella fel i tid. Det är billigare att reparera innan felen hunnit förvärras, och det är dessutom lättare att reparera hemma än att bli tvungen att göra det ute på vägen.

Kontakta trafikskolan för Offert

Tel: 063-120815

E-post: anderzon.trafikskola@telia.com